Jai Ahoi Mata, Jai Ahoi Mata

Jai Ahoi MataJai Ahoi Mata?

Tumko Nisdin DhyavatHari Vishnu Vidhata?

Jai Ahoi Mata...?

Brahamni Rudrani KamlaTu He Hai Jag Mata?

Surya Chandrama DhyavatNarad Rishi Gata?

Jai Ahoi Mata...?

Mata Roop NiranjanSukh Sampatti Data?

Jo Koi Tumko DhyavatNit Mangal Pata?

Jai Ahoi Mata...?

Tu He Hai Pataal BasantiTu He Hai Sukh Data?

Karma Prabhav PrakashakJagniddhi Se Trata?

Jai Ahoi Mata...?

Jis Ghar Tharo VaasWahi Mein Gunna Aata?

Kar Na Sake Soi Kar LeMann Nahi Ghabrata?

Jai Ahoi Mata...?

Tum Bin Sukh Na HovayPutra Na Koi Pata?

Khan-Paan Ka VaibhavTum Bin Nahi Aata?

Jai Ahoi Mata...?

Subh Gun Sundar YuktaSheer Niddhi Jata?

Ratan ChaturdarshaToku Koi Nahi Pata?

Jai Ahoi Mata...?

Shree Ahoi Maa Ki AartiJo Koi Gata?

Ur Umang Ati UpjayPaap Utar Jata?

Jai Ahoi Mata...?